IP telefóny ku pobočkovým telefónnycm ústredniamDECT telefóny ku pobočkovým telefónnym ústredniam

Unify

IP telefóny Unify s protokolom HFA poskytujú užívateľom možnosť využívať plné portfólio funkčných vlastností telefónnych ústrední Unify OpenScape Business a OpenScape 4000.
Na aparátoch je súčasne možné aktivovať aj firmware so štandardizovaným protokolom SIP pre možnosť pripojenia týchto telefónov ku telefónnym ústredniam tretích strán s podporu SIP protokolu.

K dispozícii sú aparáty modelového radu :
OpenScape DeskPhone CP  (IP aparáty)
OpenScape DeskPhone IP (IP aparáty)
OpenStage (IP, WiFi a digitálne aparáty)
OpenSape DECT Phone (DECT aparáty)

Galéria

DECT telefónne aparáty

OpenScape DECT Phone

IP, WIfi a Digitálne aparáty

OpenStage

IP aparáty

OpenScpae DeskPhone IP